Bài 3: Xây dựng nội dung trang web wordpress.com (Nâng cao)

Bài 1: Tạo một trang web cá nhân từ trang http://wordpress.com

Bài 2: Xây dựng nội dung trang Web WordPress.com (Cơ bản)

tôi đã hướng dẫn các bạn các bước cơ bản để Tạo một trang web cá nhân, Xây dựng nội dung cho nó.

Trong phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số thao tác để thay đổi Bố cục, Theme, Banner của trang web.

Bước 1: Thay Theme

Bạn có thể hiểu khái niệm Theme là Bố cục, cách sắp đặt vị trí các phần của một trang web,

Để thay đổi hiển thị của trang Web trước hết bạn đăng nhập vào trang quản trị theo đường dẫn:

http://”tên_blog”.wordpress.com/wp-admin

Trong ví dụ này là: http://huybac1981.wordpress.com/wp-admin

Sau đó nhấn chuột vào Me bạn sẽ thấy giao diện như hình dưới.

Để chỉnh sửa giao diện, nhấn vào: Giao diện

Chọn Giao diện đã cài

Vùng 1: Theme đang dùng

Vùng 2: Browse Themes: hiển thị tất cả các Theme bạn có thể lựa chọn.

Trong mỗi Theme có nút: Kích hoạt để kích hoạt theme đó cho Trang web của bạn và nút: Xem thử để xem thử nếu dùng theme đó thì trang của bạn trông như thế nào.

Lưu ý: Một số theme đòi bạn phải trả tiền thì mới cho phép dùng, các theme đó sẽ ghi giá tiền trên đó.

Bạn cũng có thể dùng ô Tìm kiếm để tìm một theme mà bạn đã biết.

Ví dụ muốn tìm một Theme có dạng 3 cột (3 column): tôi gõ số 3 vào ô Tìm kiếm và nhấn nút Tìm kiếm.

Khi đó kết quả sau hiện ra:

Trong các kết quả hiển thị có một thêm tên là: Digg 3 Column có dạng 3 cột.

Tôi chọn Kích hoạt để thay thế Theme này cho trang web của tôi.

Chọn Giao diện đã cài để xem lại:

Khi đó giao diện sau hiện ra, vùng 1: Theme đang dùng đã thay đổi theo Theme mới.

Lúc này truy cập vào Blog http://huybac1981.wordpress.com bạn sẽ thấy giao diện sau:

Vùng 1: Các trang con

Vùng 2: Header (Banner)

Vùng 3: Cột 1: Chứa Các trang, chuyên mục, v.v.

Vùng 4: Cột 2: Vùng chính, chứa nội dung bài viết

Vùng 5: Cột 3: Chứa các mô đun (module) khác như Lịch, blogroll v.v.

 

Bước 2: Thay Header của Trang

Header hay Hình ảnh trên phần đầu trang theo mặc định của WordPress là một bức ảnh có kích thước: dài x rộng = 904 x 160 pixels.

Bạn cần chuẩn bị trước một ảnh có kích thước 904 x 160 Pixels trên máy.

Để thay Banner của trang, trong phần Giao diện, bạn nhấn vào: Header

Khi đó cửa sổ sau hiện ra

sau đó nhấn vào Browse, chọn ảnh kích thước 904 x 160 Pixels mà bạn đã chuẩn bị trước.

rồi nhấn Tải lên

Lưu ý: Trong trường hợp kích thước ảnh không 904 x 160 Pixels, sẽ có cửa sổ hiện ra yêu cầu bạn cắt lại ảnh như hình sau:

Chọn vùng muốn cắt, sau đó nhấn nút: Crop and Publish

Khi đó cửa sổ sau hiện ra

Tích chọn hình ảnh muốn sử dụng.

Bạn cũng có thể chọn tích chọn Không tại ô Display Text để chọn chế độ không hiển thị Text trên Header, trong ví dụ này nếu tôi chọn không, khi đó trên Header sẽ không còn dòng chữ: HUYBAC1981.

Sau đó chọn: Lưu thay đổi để chấp nhận Header mới.

Truy cập vào Blog để kiểm tra lại kết quả.

Và đây là kết quả mới.

Phần tiếp theo của tài liệu chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thêm Trang, Menu, v.v.

Chúc bạn thành công và chờ phần tiếp theo nhé.

Nếu bạn khéo tay và chịu khó tìm hiểu, thì hoàn toàn có thể làm được Blog như trang sau:

http://ducleostar.wordpress.com/

Chúc bạn thành công.

Advertisements
%d bloggers like this: